Semester 7: Ambilan Jun 2011 (Kohort 1)

 

A) Jadual Waktu Interaksi PPG Semester Jun 2014

 BMM  7A 

BCN 7E

PSV 7I

 MTE 7M 

SCE 7Q

BMM 7B

BCN 7F

PSV 7J

MTE 7N

SCE 7R

BMM 7C

BTM 7G

PIM 7K

MTE 7O

PRA 7S

BCN 7D

BTM 7H

PIM 7L

MTE 7P

PRA 7T

  •  Download : Surat Lantikan Tenaga Pengajar PPG Jun 2014
  • Download: Senarai Nama Tenaga Pengajar PPG Jun 2014

 

B) Jadual Amali  PPG Jun 2014

SCE-7Q

SCE-7R

 

 

 

Semester 6: Ambilan Februari 2012 (Kohort 2)

 

A) Jadual Waktu Interaksi PPG Jun 2014

    BMM-6A    

BTM-6F

PIM-6K

SCE-6P

MZU-6U

 BMM-6B 

BTM-6G

PIM-6L

PRA-6Q

 PKB-6W 

BMM-6C

PSV-6H

MTE-6M

PRA-6R

TSL-6X

BCN-6D

PSV-6I

MTE-6N

PJM-6S

 

BCN-6E

PIM-6J

SCE-6O

PKP-6T

 

  • DownloadSurat Lantikan Tenaga Pengajar PPG Jun 2014
  • Download: Senarai Nama Tenaga Pengajar PPG Jun 2014

 

B) Jadual Waktu Amali PPG Jun 2014

SCE-6O

SCE-6P

PRA-6Q

PRA-6R

PJM-6S

MZU-6U

PKB-6W

 

 

Semester 5: Ambilan Februari 2013 (Kohort 3) 

 

A) Jadual Waktu Interaksi PPG Jun 2014

 BCN 5A 

BTM 5B

MTE 5C

MTE 5D

MZU 5E

SCE 5F

TSL 5G

 

  • DownloadSurat Lantikan Tenaga Pengajar PPG Jun 2014
  • Download: Senarai Nama Tenaga Pengajar PPG Jun 2014

 

B) Jadual Amali  PPG Jun 2014

MZU - 5E

SCE-5F

TSL-5G

 

Semester 4: Ambilan Mac 2014 (Kohort 4) 

 

A) Jadual Waktu Interaksi PPG Jun 2014

MTE 4A

SCE 4B

TSL 4C

 

 

 

 

 

  • DownloadSurat Lantikan Tenaga Pengajar PPG Jun 2014
  • Download: Senarai Nama Tenaga Pengajar PPG Jun 2014

 

B) Jadual Amali  PPG Jun 2014

SCE 4B